договір-оферта

 • Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви

  Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://momforeveryone.com (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Мам фор евріуан», далі іменується «Фонд», в особі директора Михайлів Наталії Вікторівни , що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:


  Терміни та визначення:

  Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.


  Платіж – добровільна благодійна пожертва.


  Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 • Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви

  Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.


  Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.


  Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.


  Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору.


  Договір розміщено на сайті https://momforeveryone.com у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.


  Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

 • Права і обов’язки Сторін:

  Фонд має право:


  – Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».


  – За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.


  Благодійник має право:


  – Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;


  – Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

 • Місце проведення збору коштів:

  Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.
 • Термін збору коштів:

  Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.
 • Порядок загального доступу до звітів Фонду

  Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «НАШІ ПРОЄКТИ» .


  Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

 • Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

 • Інші умови

  Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.


  Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.


  Усі зібрані кошти фонд спрямовує на реалізацію у рамках кожної з програм:


  – “Здорові діти”

  – “Всюди рідні”

  – “Бачити серцем”

  – “Моя Оріана”

  – “Charity events”


  У разі залишку коштів пожертвуваних Благодійником на певну програму фонд реалізовує їх на іншу програму .